Kezdőoldal

Üdvözöljük a zsámbéki
Apróka Bölcsőde honlapján!

 

 

 

Úgy gondolom, hogy kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, az érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén személyiségére és jövőbeli cselekedeteire. Módszereim alapja a szeretet. Vidám, pozitív beállítottságú, empatikus és kezdeményező ember vagyok. Mindig nagy örömmel tölt el, ha kisgyermekek társaságában lehetek, mert ők a legőszintébbek és fejlődésük napról napra szemmel látható. Szeretetet adni nekik és kapni tőlük: lételem számomra. Jó megélni, ahogy a tudás ,apró magvainak” átadása termékeny talajra talál a kis lurkókban. Kihívásként éltem és élem meg azt, hogy olyan közeget alakítsak ki, amely a jövő nemzedéke számára a lehető legjobb feltételeket biztosítja ahhoz, hogy mint leendő felnőttek a nevelésünk során testileg és lelkileg egészséges, okos, a jövőre gondoló személyiséggé váljanak. Remélem, hogy az édesanyák és édesapák, akik ránk bízzák legféltettebb kincseiket, elégedettek munkánk eredményével és a gyerekek jól érzik magukat nálunk.

 

Hitvallásunk: képzett pedagógusként, kisgyermeknevelőként fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek vidámak, jókedvűek legyenek és játék közben sajátítsák el az alapvető társadalmi szokásokat és tudásanyagot.

Zinkné Kovács Mónika

                                                                                                                                                                                                                          bölcsődevezető

 

Alapfeladatok az
Apróka Bölcsődében

 • Érzelmi nevelés
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Szocializálódást segítő nevelés
 • Értelmi nevelés
 • Anyanyelvi nevelés

A fenti célokat és alapelveket az alábbi módszerekkel kívánjuk megvalósítani

Érdekel!

 • Mozgásigény kielégítése sok játékkal, friss levegőn.
 • A gyermek szakszerű nevelése :önállóságra szoktatás, beszédkészség és memória fejlesztése dalok, mondókák és versek tanulásával, a művészetekhez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása.
 • Egyénre szabott foglalkozások, a gyermek motiválása, sikerélmények szerzése.
 • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése derűs légkör megtartásával.
 • Pozitív erkölcsi tulajdonságok megerősítése (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, kitartás, tisztelet).
 • Környezetünkkel való ismerkedés.
 • Biztonságérzet növelése, a gyerekekben a szeretet és a kötődés kialakításával.
 • Játékhoz megfelelő, biztonságos környezet kialakítása, és fejlődést segítő udvari játékok használásával.
 • Egészséges pihenés körülményeinek megteremtése.
 • Az egészség megőrzése, egészséges táplálkozás és az egészséges életmódra nevelés, naponta gyümölcs, párolt zöldségek, főzelékek, stb).

Beiratkozás