Házirend

H Á Z I R E N D

 

A BÖLCSŐDE NYITVATARTÁSI IDEJE:                               6.00 – 17.00 óráig

 

A bölcsődébe érkezéssel és távozással kapcsolatos szabályok

ÉTKEZÉSI DIŐPONTOK:                              REGGELI            8.00 – 8.30 óráig

                                                                        TÍZÓRAI:            10.00 órakor

                                                                         EBÉD:                11.30 – 12.00 óráig

                                                                         UZSONNA:        15.00 – 15.30 óráig

 

1. Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezések nyugalmát ne zavarják. Gyermekükkel, ill. gyermekükért étkezések előtt vagy után jöjjenek.

2. A Bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 18 éven aluli gyermek a feladattal nem bízhatóm meg.

3. A Bölcsődéből a gyermek 17 óráig vihető el.

3. A Bölcsőde átadójában minden gyermeknek van szekrénye, ahol a ruhák tárolhatók. Kérjük, hogy itt csak a legszükségesebb holmikat tárolják, mert a Bölcsődében hagyott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

4. A Bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5 Co és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a Bölcsődét értesíteni kell.

5. Ha a gyermek napközben betegszik meg, a gondozónőnek kötelessége értesíteni a szülőt. Ehhez szükség van a pontos címre és telefonszámra. Kérjük, hogy a családi füzetbe írják be ezt.

6. Ha a szülő betegség vagy más ok miatt nem hozza gyermekét, kérjük, hogy a távolmaradás okát jelentse a gondozónőnek.

7. A gyermek gyógyszer vagy étel érzékenységéről a szülő adjon tájékoztatást, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

8. A családi füzetbe a gondozónő havi rendszerességgel tájékoztatást ad a gyermek fejlettségéről. Örömmel fogadjuk, ha a szülő is bejegyzéseivel gazdagítja ismereteinket e gyermek egészségi állapotára, fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkozóan.

9. Az intézményi térítési díjak a házirend mellékletében találhatók. 2015. szeptember 01-től ingyenes étkezésben részesülnek az alábbiak:

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

b.) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c.) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d.) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e.) nevelésben vételét rendelte el a gyámhatóság,

f.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Befizetésre minden hónap 12-én kerül sor. Pontos időpontjáról az átadóban elhelyezett faliújságon tájékoztatjuk önöket. Amennyiben fizetési gondjaik vannak, keressék meg a Bölcsőde vezetőjét. Egyéb, a gyermekek ellátásával kapcsolatos észrevételüket is szívesen fogadjuk.

10.) Az Önkormányzat által jóváhagyott időben, nyáron 4 hétre a Bölcsőde bezár. A gyermek elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodni.

11.) Panasz esetén forduljanak szóban, vagy írásban az intézmény vezetőjéhez.

A panaszjog gyakorlásával megkereshető személyek neve és elérhetősége minden az átadókban, jól látható módon kifüggesztésre kerül a szülők tájékoztatása érdekében.

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik , a fórum tagok neve és elérhetősége kifüggesztve megtalálható.

A BÉF elnöke 15 napon belül köteles a BÉF ülését összehívni, melyről, jegyzőkönyv készül, és az érintettek 15 napon belül megkapják.

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK, REMÉLJÜK, HOGY EGYÜTMŰKÖDÉSÜNKET SEGÍTI.