Rólunk

"A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik körül őket, ők is szeretetet

sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, akkor semmit sem tudnak visszaadni." 

                                                                                                                                                                                            (Anthony de Mello)

 

Kisgyermeket nevelni csak határtalan szeretettel és odaadással lehet. A gyermek nevelése elsősorban a szülők, a család joga és kötelessége. Az intézményes nevelés ehhez ad segítséget napközbeni ellátás formájában. A 0-3 éves kor egy életre meghatározó a gyermek életében, ekkor dől el milyen személyiséggé válik. Megfontolt, komoly döntés, hogy a szülő gyermekét bölcsődébe adja, egy nevelőre bízza, aki az Ő „munkáját” folytatja, segíti majd hosszú időn keresztül.

Bölcsődénk folyamatosan alkalmazkodik a körülöttünk végbemenő változásokhoz, ezt csapatként összedolgozva teremtjük meg, olyan szakmai színvonalat szeretnék biztosítani, ahol fontos szerepe van a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításának.

A gyermekek számára megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja az önfeledt, szabad játék örömét, élmény és fantázia világa gazdagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kreatív gondolkodásra, tovább fejlődésre.

Hitvallásunk: képzett pedagógusként, kisgyermeknevelőként fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek vidámak, jókedvűek legyenek és játék közben sajátítsák el az alapvető társadalmi szokásokat és tudásanyagot.

ALAPFELADATOK az APRÓKA BÖLCSŐDÉBEN:

 • Az érzelmi nevelés
 • Az egészséges életmódra nevelés
 • A szocializálódást segítő nevelés
 • Értelmi nevelés
 • Anyanyelvi nevelés

A fenti célokat és alapelveket az alábbi módszerekkel kívánjuk megvalósítani:

 • Mozgásigény kielégítése sok játékkal, friss levegőn.
 • A gyermek szakszerű nevelése :önállóságra szoktatás, beszédkészség és memória fejlesztése dalok, mondókák és versek tanulásával, a művészetekhez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása.
 • Egyénre szabott foglalkozások, a gyermek motiválása, sikerélmények szerzése.
 • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése derűs légkör megtartásával.
 • Pozitív erkölcsi tulajdonságok megerősítése (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, kitartás, tisztelet).
 • Környezetünkkel való ismerkedés.
 • Biztonságérzet növelése, a gyerekekben a szeretet és a kötődés kialakításával.
 • Játékhoz megfelelő, biztonságos környezet kialakítása, és fejlődést segítő udvari játékok használásával.
 • Egészséges pihenés körülményeinek megteremtése.
 • Az egészség megőrzése, egészséges táplálkozás és az egészséges életmódra nevelés, naponta gyümölcs, párolt zöldségek, főzelékek, stb).

Mit kínálunk?

 • családias légkört, igényesen kialakított környezetben
 • naponta szabadtéri játékot
 • egészséges táplálkozást és sok friss gyümölcsöt
 • felkészítést a közösségbe beilleszkedésre
 • játékos zenei-mozgás-beszéd készségfejlesztést
 • szakképzett, gyakorlattal rendelkező gondozónők

Az Apróka Bölcsőde minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy csak a maximális erőfeszítéssel és szeretettel végzett munka hozza meg azt az eredményt, amire a gyerekeknek a sikerhez a mai kor követelményei között szükségük van és szükségük lesz. Mindez az intézményben kialakult derűs, szeretetteljesen nyugodt, vidám és inspiráló atmoszférával együtt biztosítja azt, hogy a hozzánk járó gyerekekből sikeres, kiegyensúlyozott és aktív felnőttek lesznek majd.

Intézményünk a fenti légkört a személyzet legteljesebb odafigyelésével, szeretetével és szaktudásával a bölcsőde  otthonos, meleg és átlátható berendezésével, játékos és örömteli hangulat kialakításával valósítja meg.

Nevelési alapelvünk, hogy a kisgyermek legfőbb és leghasznosabb „elfoglaltsága" a JÁTÉK.

Zinkné Kovács Mónika
bölcsődevezető